Miljöarbete

  • Minska miljöpåverkan så mycket som möjligt
  • Minska mängden avfall
  • Minska miljöpåverkan genom användning av miljövänliga oljor i liftar och andra hydrauliska anläggningar
  •  Vi sparar på energi & drivmedel
  • Lämnar in returpapper och emballage till återvinning
  • Vi informerar våra chaufförer om sparsam körning.
  • Vi skall välja så bränslesnåla fordon som möjligt.

 

Ecological air travel concept